Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Spisová dokumentace a vývoj případu

Úvodní text

Zde vždy naleznete nový vývoj v případu nečinnosti státních orgánů, které kličkují před snahami, aby začaly projednávat případ týrání Daniela. Textový popis naleznete zde.

Spis zde uvedený není ani zdaleka kompletní, jelikož se jedná o značně obsáhlý spis s obrovským množstvím dokumentů, které jsou, v rámci kličkovací taktiky úřadů, často protichůdné. Bylo by extrémně náročné ze všech odstranit jména a vystavit je sem i s komentáři, co vše je v nich smyšlené. Navíc by byl čtenář zahlcen informacemi. Zahlcení polopravdami a nepravdami je totiž jedna z taktik úřadů, jak se vyhnout vlastnímu maléru.

25. 9. 2017 – rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče otce

Okresní soud v Jablonci nad Nisou dne 25. 9. 2017 schválil dohodu rodičů o svěření dítěte do péče otce i s ohledem na to, že dítě dlouhodobě odmítá návrat k matce a chce zůstat u otce. Soud také rozhodl o výši výživného, ale až od data rozhodnutí. Zpětně výživné neurčil, byť dítě žilo u otce rok, aniž by na něj otec pobíral výživné.

Písemné vyhotovení rozsudku bohužel ještě nebylo doručeno.

22. 11. 2016 – změna opatrovníka

Dne 22. 11. 2016 došlo k dalšímu zvratu v případu. Okresní soud v Jablonci fakticky odvolal OSPOD Jablonce nad Nisou z role opatrovníka a jako nového opatrovníka jmenoval OSPOD v Turnově.

Číst dál...

9. 11. 2016 – odvolání proti rozhodnutí soudu, který tvrdí, že není v zájmu dítěte, aby chodilo do základní školy v místě bydliště

Dvanáctiletý chlapec odmítl být u matky a přestěhoval se k otci. Chtěl chodit do 6. třídy základní školy v místě svého bydliště, což se zdá logické. Jeho matka to ale odmítla a nařídila, že chlapec musí chodit do základní školy vzdálené cca 30 km. Otec se obrátil na soud. Soud však zamítl návrh otce na docházku dítěte v místě bydliště s odůvodněním tzv. dočasnosti a neznalosti poměrů dítěte.

Soud trpí dočasnou neznalostí poměrů dítěte již od února 2015, kdy soud obdržel návrh otce, který se dožadoval, aby soud zjistil poměry dítěte. Docházku do školy, která není pro dítě dopravě dostupná považuje soud jen za „mírné obtíže“. Na tyto mírné obtíže chlapec zareagovalo vlastnoručním dopisem, kterým se obrátil o pomoc na média, jelikož jeho dočasné potíže s matkou i institucemi trvají již roky.

Číst dál...

3. 10. 2016 – Danielovi byla na OSPOD Jablonce nad Nisou odmítnuta pomoc v IPOD

Otec s Danielem se na jednání OSPOD Magistrátu města Jablonce nad Nisou neúspěšně pokusili osobně zažádat o pomoc, o kterou Daniel žádal i písemně. Detaily, včetně zvukové nahrávky uvnitř článku.

Číst dál...

26. 9. 2016 – návrh otce na vydání předběžného opatření změny výchovného prostředí

Dne 12. 9. 2016. během soudního jednání došlo k zásadnímu zlomu v případu. Jednání bylo svolané na základě faktu, že matka odmítá předávat o Danielovi jakékoli informace. Písemná žádost Daniela, kterou žádal i soud o pomoc, projednána nebyla. V poslední třetině jednání však matka zcela nečekaně vznesla návrh, aby byl Daniel svěřen do výlučné péče otce, a to na dobu, než padne definitivní rozhodnutí. Více se dozvíte v tomto článku.

Číst dál...

4. 9. 2016 – Daniel se písemně obrátil na úřady se žádostí o pomoc

Jelikož se otci, ani Danielovi nedaří již od roku 2013 přimět většinu institucí k jakékoli nabídce pomoci (přesto, že všechny oslovené instituce to mají za povinnost), tak Daniel napsal žádost o pomoc vlastní rukou. Opět prakticky s nulovým výsledkem. Zareagovala paradoxně matka, která se o dopise dozvěděla až během soudního jednání, kde se o dopise všichni bavili a ona nevěděla, o čem se baví. Matka zareagovala předáním Daniela otci, soud i OSPOD to schválil, ale nevydal písemně.

Číst dál...

23. 8. 2016 – otce požaduje, aby SOUD opravil svá nepravdivá tvrzení a dokonce snad otci poskytl informace na základě kterých rozhodl

Otci se z nějakého důvodu nelíbí, že Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec použil jednoznačné nepravdy jako argument v odůvodnění svého rozhodnutí. Ba co víc. Otec se dokonce domáhá informací, proč mu soud připisuje k tíži, že respektoval rozhodnutí soudu. A aby toho nebylo málo, tak otec dokonce opětovně žádá o přístup k listinám, na základě kterých soud rozhodl.   

Číst dál...

11. 7. 2016 – krajský soud potvrdil rozhodnutí okresního soudu, aby za dítě jednal opatrovník, který dítě poškodil a je v šetření z dalšího poškozování

I podle Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec je v tom nejlepším zájmu dítěte, aby jej chránil právě ten opatrovník, jehož jednání už bylo nadřízeným Krajským úřadem uznáno za chybné právě ke škodě dítěte tj. opatrovance. Krajský soud nepojal ani nejmenší pochybnosti o tom, že OSPOD v Jablonci nad Nisou, by mohl hájit vlastní zájmy, které jsou opačné, než zájmy dítěte opatrovance. Krajský soud nepochybuje, že OSPOD Jablonce uchrání Daniela i před vlastními pochybeními.  

Číst dál...

5. 5. 2016 – otec se odvolal, protože nepochopil, že je v nejlepším zájmu, aby OSPOD Jablonce hájil Daniela i proti svému vlastnímu jednání

Otci se nelíbí, že Okresní soud v Jablonci n. N. logicky rozhodl, že za Daniela musí jednat jedině OSPOD Jablonce nad Nisou, který již několikrát Daniela odmítl poté, kdy se na ně obrátil se žádostí o pomoc. Nikdo jiný podle soudu za Daniela jednat nesmí. Jako důvod nesouhlasu otec uvádí, že OSPOD Jablonce n. N. se již dopustil pochybení tím, že ignoroval práva Daniela, což uznal nadřízený Krajský úřad. Otec nepochopil, že případ nelze předat někomu nestrannému, obzvlášť v době, kdy hrozí další šetření okolností případu.

Číst dál...

5. 4. 2016 – krajský úřad potvrdil, že ignorování trestního oznámení je pochybení OSPOD Jablonce, sám OSPOD jakékoli pochybení odmítl

Na základě stížnosti podané otcem na postup OSPOD Jablonce nad Nisou, kdy opatrovník ignoroval žádost Daniela o pomoc ze strany OSPODu, Krajský úřad Libereckého kraje dal za pravdu otci, že odbor sociálně-právní ochrany dětí neměl odmítnout žádost dítěte o sociálně-právní ochranu. Krajský úřad ale sám také neučinil žádný krok k nápravě v případu Daniela. Spokojil se pouze s konstatováním pochybení a vydal jen nějakou neznámou metodiku, aby se prý pochybení již nemohlo opakovat u dalších dětí. Ta údajná metodika není známá.

Magistrát města Jablonce nad Nisou jakékoli pochybení popřel a dodnes na svém postupu trvá.

Číst dál...

18. 2. 2016 – policie odložila věc oznámení Daniela tak, že není na místě věc jakkoli vyřídit

Policie věc odložila poté, kdy vyslechla otce (dne 23. 12. 2016), matku a Daniela (oba dne 15. 1. 2016, není to chyba v datu). Kdo provedl výslech Daniela, je obrovská záhada. Daniel tvrdí, že tam byla určitě jen jedna žena, která se představila jako pracovnice OSPOD Jablonce nad Nisou a že se úmyslně vyhýbala dotazům na chování matky. OSPOD Jablonce nad Nisou naopak tvrdí, že výslech provedly dvě ženy. Policistka údajně výslech vedla a pracovnice OSPDO do něj nezasahovala. Každopádně zápis z výslechu je přísně utajen a ze spisu byl odstraněn.

Daniel nebyl žádným odborníkem specializujícím se na týrané děti nikdy vyšetřen. Minimálně matka a OSPOD takové vyšetření odmítají. Asi netřeba připomínat, že pokud by policie šetření neodložila, byli by pracovníci OSPOD v pěkném maléru za nečinnost.  

Číst dál...

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.