Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Slovník pojmů

Genderová diskriminace

Definice genderové diskriminace, její projevy v konkrétních oblastech (peníze, společnost, úřady a jiné instituce) a popis, jak se taková diskriminace projevuje v praxi.

Číst dál...

Legální – legitimní

Tyto dva pojmy vypadají podobně, někdy vyjadřují stejnou věc, jindy však zcela opačnou. Teoreticky by v právním státě vše, co je legitimní mělo být i legální a vše, co není legální by nemělo být ani legitimní. V praxi to tak ale často není, což si vysvětlíme později v tomto článku.

Číst dál...

Linka bezpečí

Linka bezpečí je zájmové sdružení, které provozuje telefonní linku 116 111, určenou pro děti i rodiče. Webové stránky naleznete zde: www.linkabezpeci.cz

OSPOD

Zkratka OSPOD znamená odbor sociálně-právní ochrany dětí. Naleznete ho v organizační struktuře městských úřadů (magistrátů v případě větších měst). Není v každé obci, ale někdy bývá ve větších městech a spadají pod něj i menší spádové vesnice.

Číst dál...

Presumpce neviny (viny)

Právnický termín presumpce neviny znamená, že dokud někdo není pravomocně odsouzen za porušování zákona, tak se na něj musí pohlížet jako na nevinného. Vychází z logiky našeho práva, že vinu je nejprve třeba dokázat a nestačí jen nepodložené podezření. Obviněný člověk není povinen dokazovat, že se nedopustil toho, z čeho je podezříván. Ono totiž dokazovat něco, co jste neudělali je nesmírně obtížné, ne-li nemožné. Teoreticky jednoznačný a teoreticky nezpochybnitelný právní princip, který je v praxi běžně porušovaný a fakticky často neuznávaný. Více se dočtete v celém článku.

Číst dál...

Úřední povinnost

Úřední povinnost jako právnický termín znamená, že úředník (např. soudce, sociální pracovnice OSPOD, státní zástupce, policista či jiný úředník placený za ochranu práv) má za povinnost aktivně jednat sám, tj. i bez návrhu kohokoli jiného, a to v případě, že je ohrožen zájem chráněný zákonem. Zájmy chráněné zákonem definují právní normy (např. zákony).

Číst dál...

Veřejný ochránce práv, ombudsman, ombudsmanka

Veřejný ochránce práv je úřad placený ze státního rozpočtu, tedy z peněz vybraných od daňových poplatníků. Povíme si zde pravdu, a to zcela bez obalu tak, jak je zvykem na tomto webu.

Číst dál...

Výživné

Nejprve si budeme muset definovat samotný pojem výživného, protože každý si ho v různých situacích vysvětluje úplně jinak. Pak se teprve budeme muset podívat do křišťálové koule na záhadu (ne)výpočtu výživného. Následně budeme vrtět hlavou, jak je to s uplatňováním výživného v našem divokém soudním systému. Uvedeme si příklady. A nakonec se podíváme, co by s tím šlo dělat.

Číst dál...