Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Statistika průzkumu o výživném platná ke dni 6. 9. 2020

200906 delka rizeni

41 osob platící nebo přijímající výživné, z toho 16 ženy a 25 mužů
7.947,- průměr kolik muži platí výživné celkem na všechny děti
2.962,- průměr kolik muži dostávají výživné za všechny děti
40.300,- měsíční průměr čistých příjmů u 15 mužů, kteří uvedli, že jsou zaměstnaní
14.000,- nejnižší měsíční příjem zaměstnaného muže
108.000,- nejvyšší měsíční příjem zaměstnaného muže
348.390,- roční průměr čistých příjmů po odpočtu nákladů u 9 živnostníků což činí průměr 29.032,50 na jeden měsíc.
2.300,- průměr kolik ženy (5 žen) platí výživné celkem na všechny děti
4.378,- průměr kolik ženy dostávají výživné za všechny děti
20.471,- průměr příjmů u 7 zaměstnaných žen
57 dětí, kterých se výživné týká
2.450,- průměr jak placených, tak i přijímaného výživného počítáno na děti
500,- nejnižší hodnota výživného na 1 dítě
27.000,- nejvyšší hodnota výživného na 1 dítě
45 dětí z 57 je ve výhradní péči
5 děti z 57 ve střídavé péči pro jednoho méně času
4 děti z 57 v rovnocenné střídavé péči
3 dítě z 57 ve společné péči
15 měsíců je průměr délky řízení u soudu
1 měsíc je nejkratší uvedená délka řízení u soudu 
53 měsíců je uvedena nejdelší délka řízení u soudu

 

200906 delka rizeni  

Výsledky zatím nejsou dostatečně vypovídající, jelikož dotazník na výživné vyplnilo relativně málo lidí. Všem, kteří dotazník vyplnili, mnohokrát děkujeme. Informaci o dotazníku můžete šířit dál, aby nás bylo více a výsledky byly více vypovídající.