Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

26. 9. 2016 – návrh otce na vydání předběžného opatření změny výchovného prostředí

Dne 12. 9. 2016. během soudního jednání došlo k zásadnímu zlomu v případu. Jednání bylo svolané na základě faktu, že matka odmítá předávat o Danielovi jakékoli informace. Písemná žádost Daniela, kterou žádal i soud o pomoc, projednána nebyla. V poslední třetině jednání však matka zcela nečekaně vznesla návrh, aby byl Daniel svěřen do výlučné péče otce, a to na dobu, než padne definitivní rozhodnutí.

Opatrovník (OSPOD Jablonce nad Nisou) se změnou souhlasil.

Matka Daniela ještě týž den předala otci.

Soud bohužel až do dne 26. 9. 2016 (i přes písemnou výzvu) nevydal žádné usnesení, kterým by písemně potvrdil změnu výchovného prostředí dítěte. Se změnou sice fakticky souhlasil především tím, že určil termín, kdy ke změně má dojít, ale písemně se zdráhá tuto změnu potvrdit. Tím dostává otce po právní stránce do role únosce, jelikož dítě je podle stále platného rozsudku svěřené do péče matky. Otec je také podle stále platných rozsudků povinen platit matce výživné na dítě, které ale fakticky živí otec.   

Celý dokument si můžete v PDF stáhnout zde.

logo pdf 50 50

Dopis, kterým se Daniel obrátil na úřady, včetně soudu a OSPOD Jablonce nad Nisou. Nikdo na jeho písemnou žádost nezareagoval. Soud a OSPOD odmítli Danielovi nabídnou pomoc.

logo pdf 50 50

Zobrazení návrhu v PDF v okně prohlížeče

Související odkazy: 

Všechny zveřejněné dokumenty případu | Chronologický textový popis případu 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.