Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Instrukce pro vyplnění

statistic 1820320 640

Cílem tohoto dotazníku je, posbírat a následně přehledně zobrazit, statistická data rozhodování soudů o výživném, formě péče o děti a tato statistická data prezentovat ve vzájemných souvislostech. Proto data jako je výše výživného, výše příjmů… uvádějte v době, kdy o nich soud rozhodoval, aby byla data porovnatelná. Informace o reálném rozsahu kontaktu s dítětem logicky uvádějte z dnešního pohledu.

Povinná pole jsou jen a) počet dětí, b) výše výživného přijatpého nebo placeného, c) věk dítěte v době rozhodování soudu, d) druh péče o dítě, e) pohlaví dotazovaného, d) pracovní pozice, e) výše příjmů. Bez těchto položek by dotazník neměl smysl. Ostatní položky v dotazníku jsou zcela dobrovolné a odpovídat na ně nemusíte. Pokud však na některé z nich odpovíte, tak ostatním poskytnete kvalitnější data.

Dotazník je anonymní. Neshromažďujeme žádná data o počítači, místu připojení a tak podobně. Nikam prosím neuvádějte ani e-mail, natož telefon, jméno apod. Jde jen o sběr statistických údajů bez možnosti jejich spojení s konkrétní osobou. Tím chráníme sebe jako provozovatele i vás, kteří dotazník vyplníte.

V první fázi bohužel zatím neuvidíte vyhodnocené statistiky. Jedním z důvodů je, že musíme nejprve nasbírat dostatek dat, aby vyhodnocená data měla vypovídající hodnotu. Z malého počtu vstupních dat je značná nepřesnost vyhodnocení. Druhým důvodem je čas a peníze. Projekt nikdo nefinancuje, děláme na něm zdarma, a tudíž jen ve volných časech, např. tzv. kronavirových. Stát ani justice takovýmito daty nedisponují, a pokud ano, tak je nezveřejňují. Jako jsme si šily roušky, tak si samy budeme muset udělat přehled i v praktickém rozhodování soudů. Nemáme na to však peníze ze společné pokladny, takže to nějakou dobu potrvá. Pokud chcete, můžete se zde podívat, jak tomuto projektu pomoci.

Částečné výsledky nalezenete zde.

Dotazník

Statistika osoby

Jste? *

Jakých jste dosáhl(a) titulů?

Zjištění poměrů dotazovaného v době rozhodování

Jaká byla vaše pracovní pozice v době rozhodování? *

Váš průměrný měsíční plat zaměstnance *

Váš příjem za minulý rok jako OSVČ / podnikatel *

Váš měsíční příjem z mateřské (rodičovské)*

Váš měsíční příjem z invalidního důchodu *

Vyživujete ve společné domácnosti ještě nějaké další děti?

Závěrečné poznámky


Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.