Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Odborné články

Další týrané děti, které se nesměly obrátit na sociálku

Bohužel s takovými případy, kdy úřady odmítají jakkoli zakročit proti matce, která poškozuje práva dětí nebo dokonce děti týrá fyzicky i psychicky, se setkáváme velice často. Jedná se o statisíce případů, avšak na veřejnost se dostává jen pověstná špička ledovce v případech, kdy se dětem podaří věc dostat do médií, což je vzácné. I tak je medializovaných případů rozhodně není málo. Setkáváme se s nimi jak v Česku, tak i na Slovensku.

Číst dál...

Rodičovská moc ve světle dětských práv: kritika § 857 Občanského zákoníku

Pravomoc rodičů dělat různá rozhodnutí za své děti a nutit je pod všelijakými sankcemi, aby se řídili jejich příkazy a zákazy, je považováno společností za samozřejmost. Za takovou samozřejmost, že se málokdo nad existencí takového chování hlouběji zamýšlí. Běžný rodič má asi za to, že jeho moc, kterou disponuje nad svým nezletilým dítětem, je jeho přirozeným právem a většinou by ho ani nenapadlo vyhledávat paragrafy, které by ji potvrzovaly nebo určovaly její meze. Avšak ve skutečnosti jde o otázku, kterou se právní normy České republiky přímo zabývají. Nemělo by to nikoho překvapit, protože Česko se deklaruje za vyspělý právní stát, a nikoliv za kmenovou společnost, ve které platí jen právo silnějšího nad slabším. Níže v článku se zamýšlím nad otázkou, proč by se jistá míra svobody samostatného rozhodování měla také uznat dítěti, a zda to zákon 89/2012 Sb., Občansky zákoník (dále NOZ) řeší správným a odpovídajícím způsobem.

Číst dál...

Směšné odškodnění za poškozování práv dítěte ze strany OSPOD

Pracovnice Odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) hájila zájmy systému ke škodě zájmům dítěte, za jehož ochranu pobírala plat. Matka u OSPOD doufala, že když to tento úřad má v názvu ochranu práv dětí, tak by měl chránit zájmy dítěte. V tom se ale značně zmýlila. Pracovnice OSPOD hrubě porušila mnoho zákonů i základní princip své práce, když jednala proti právům dítěte, a naopak vyvíjela tlak na matku, aby matka přestala bránit práva dítěte.

Číst dál...

Nerespektování zákonů a práv dětí ze strany poslanců a ministerstev

Poslankyně Jitka Chalánková žádá stát o zrušení specializace až třinácti soudních znalců, kteří stále pracují se syndromem zavrženého rodiče. Paní poslankyně Jitka Chalánková buď

  1. vůbec netuší, že zákonodárce zákonným ustanovením § 857 Občanského zákoníku nařídil dětem ctít své rodiče (oba), nebo
  2. o tomto právním ustanovení ví, ale nabádá k jeho systematickému porušování.

Číst dál...

Orgány sociálně-právní ochrany dětí musí dětem pomáhat. Někdy jim však život spíše komplikují

V dnešní době již i Veřejné ochránkyni práv dochází trpělivost se zvyky OSPODů, které se často snaží prosazovat práva těch více řvoucích (převážně matek) na úkor práv těch nejslabších, což jsou většinou děti. Tento zvyk velkého množství sociálních pracovnic OSPODů byl do nedávné doby přehlížen většinou institucí. Jsme rádi, že se o něm alespoň hovoří.

Číst dál...

Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb justice vstřícná k dětem

Na semináři s názvem "Budoucnost rodinněprávního soudnictví aneb justice vstřícná k dětem" vystoupila řada lidí včetně ombudsmanky a údajně se pokoušeli najít příčinu špatného stavu při ochraně práv dětí v ČR. Napsali jsme jim k tomu komentář, z pohledu obětí. Tento pohled je hodně odlišný od pohledu lidí, kteří nesou spoluodpovědnost za současný zoufalý stav.

Číst dál...

Proč obyčejná učitelka porazila české soudy a zavedla střídavou péči?!

V blogu Tomáše Zdechovského naleznete klasický popis toho, jak české opatrovnické soudnictví dokáže těžce poškodit práva dítě, které by paradoxně mělo chránit, ale působí zcela opačně. Příběh má naštěstí dobrý konec. O ten dobý konec se zasloužila učitelka, která předvedla všem opatrovnickým institucím, jak by měly pracovat, ale nepracují.

Číst dál...

Jarda Dušek – o dětském přístupu k životu

Video záznam vyprávění Jardy Duška v pořadu Fokus VM o dětech, jejich vnímání, chybách při výchově a v neposlední řadě i o tom, jak děti respektovat.

Číst dál...

Téma "alimenty" v "Máte slovo s M. Jílkovou"

Dne 3. 11. 2016 se v pořadu „Máte slovo s M. Jílkovou“ probíralo téma výživného neboli alimentů. Mnoho lidí se podivuje nad tím, že trestný čin neplacení výživného je druhý nejčastěji projednávaný trestný čin. Ve článku je i videozáznam z této diskuze.

Číst dál...

Seminář z 19. 10. 2016 na téma práv dětí

Dne 19. 10. 2016 se konal seminář pod záštitou Senátu ČR a Veřejného ochránce práv na téma týkající se ochrany práv dětí. Informace z tohoto semináře nejsou nijak radostné, ale pozitivní na tom je to, že se o tomto špatném stavu začíná hovořit na kompetentních místech.

Číst dál...

Šokující video reakce lidí na týrání dítěte

V tomto článku si můžete shlédnout video pořízené v rámci sociologického průzkumu, který se snažil zjistit, jak Češi reagují, když se stanou svědky týrání dítěte. Výsledek by měl otřást s každým Čechem.

Číst dál...

Článek z novinky.cz "Polovinu týraných dětí soudy posílají zpět k trýznitelům"

Na serveru www.novinky.cz vyšel zde článek popisující brutální realitu o tom, že české soudy a OSPODy často přehlížejí týrání dětí. Autorka článku upozorňuje, že nahlášení týrání rozhodně neznamená, že se situací dítěte začne někdo opravdu zabývat. To je zřejmé i z případu týraného chlapce z Jablonce n.N. viz zde.   

Číst dál...