Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

ÚS: Soudy zavřely dítě protizákonně do ústavu, pak nechtěly dát řádné odškodné

Dva a půl roku musela být zavřena v ústavu holčička, kterou úřady tři dny po narození odebraly její matce. Soudy, které o jejím osudu rozhodovaly, ji tam nechaly zavřenou nejen v rozporu se zákonem, ale i proti rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS). Když se konečně děvčátko dostalo ke své matce, ta se rozhodla požadovat finanční kompenzaci. Soudy jí ovšem přiznaly jen část peněz. Jejich verdikt ve středu zrušil ÚS a dal ženě i její dceři naději na řádné odškodné.

indian 1717192 1920 1

Čerstvě narozená holčička skončila v ústavu v dubnu 2009 na základě předběžného opatření s tím, že v ústavu bude mít lepší materiální zaopatření než u rodiny. Předběžné opatření ÚS zrušil v červenci 2010, ovšem soud se rozhodl názor ústavních soudců ignorovat a dalším předběžným opatřením ponechal dítě v ústavu dál.

ÚS proto znovu zasáhl a zdůraznil, že není možné odebrat dítě rodičům a umístit je do ústavní péče jen proto, že podle soudů by v ústavní péči mělo lepší materiální podmínky než u rodičů.

Místo individuálnosti hromadná výchova
Když matka začala žádat za sebe i dceru náhradu nemajetkové újmy, její nárok justice snížila a přiznala každé z nich 610 tisíc korun. Podle senátu se soudkyní zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou ale justice opět v tomto případě chybovala a vůbec nezhodnotila všechny relevantní skutečnosti.

„Nezletilá totiž nebyla odloučena pouze od matky, ale i od všech svých dalších příbuzných a byla vytržena z rodinného prostředí, v němž by jinak vyrůstala. Její život se po dobu dva a půl roku odehrával výlučně v prostředí dětského centra, jehož režimu se musela podrobit. Místo individualizované péče a výchovy v rodině jí byla v citlivém věku poskytována hromadná péče ze strany zaměstnanců dětského centra. I po jejím navrácení do péče matky u ní přetrvaly negativní důsledky, jako je strach, že ji matka opustí, či opoždění psychomotorického vývoje,“ prohlásila Šimáčková.

Vše se prodlužovalo
„Intenzitu újmy způsobené oběma stěžovatelkám zvyšuje skutečnost, že soud opakovaně prodlužoval trvání prvního předběžného opatření, kterým byla nezletilá umístěna do dětského centra, ačkoliv to zákon neumožňoval. Vědomí, že se orgán veřejné moci, ba dokonce soud, zcela vzepřel zákonu, bezpochyby zesiluje pocit příkoří a bezpráví, a zvyšuje tedy utrpěnou nemajetkovou újmu. Zvláštní náhradu vyžaduje i nemajetková újma způsobená oběma stěžovatelkám nerespektováním závazného nálezu ÚS,“ zdůraznila Šimáčková.

Případ se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 2, který bude muset při odškodnění vzít v úvahu verdikt ÚS a matku s dcerou náležitě odškodnit. „Pokud obecné soudy nerespektují kasační závaznost nálezu ÚS a pokračují v porušování základních práv a svobod, vždy tím působí dotčeným jednotlivcům i nemajetkovou újmu, za kterou těmto jednotlivcům přísluší náhrada,“ vzkázala justici Šimáčková.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/444538-us-soudy-zavrely-dite-protizakonne-do-ustavu-pak-nechtely-dat-radne-odskodne.html

 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.