Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Odborné články

Právo je jen nástroj k řešení sporů, spravedlnosti se jím dosáhnout nedá, říká soudkyně Ústavního soudu Šimáčková

Článek soudkyně Ústavního soudu, která zná právo také ze stran žalobců i obhájců, a tudíž nežije v soudcovské bublině. Z toho důvodu tedy netvrdí bludy o právu a spravedlnosti, ale popisuje faktický stav, byť vzhledem k postavení výrazně diplomatičtěji, než tento server, který si může dovolit servírovat pravdu bez zamlžování.

Číst dál...

Soud čekal dva roky ve sporu o děti na posudek, pak rozhodl bez něj

Při soudních tahanicích o děti často hraje klíčovou roli znalecký posudek na rodiče. V případu dvou malých dětí soud na správný posudek čekal téměř dva roky, nakonec ale musel rozhodnout bez něj. První posudek byl totiž značně nejasný, a revizní posudek byl dokonce tak nepoužitelný, že za něj soud odmítl zaplatit.

Číst dál...

Systém generuje dluhy i novorozeňatům, aby do života děti vstupovaly s dluhy

Zákonodárce se i v tomto případě opětovně dopustil diskriminace dětí, kdy nastavil pravidla tak, aby děti, které postihne nějaké neštěstí již na prahu jejich života, měly život díky institucím ještě ztíženější. Více se dočtete z převzatého článku níže.

Číst dál...

Dívky dostávají lepší známky z matematiky, i když mají stejné výsledky jako kluci, ukazuje studie

Děti si ve středu ze škol přinesou vysvědčení za první pololetí. Klasické známkování ale nemusí být vždy spravedlivé. Ukazuje to nová studie studie think-thanku IDEA při Akademii věd. Vyplývá z ní, že učitelé při známkování v matematice v průměru mírně přilepšují dívkám.

Číst dál...

Svého soudce si zkontrolujte, vzkazuje Ústavní soud

Účastník sporu si může soud nahrávat, třeba na diktafon.

Praha - Ústavní soud vydal v rozhodnutí, které by mohlo přispět k větší otevřenosti soudů v České republice.

Číst dál...

'Při sporu o dítě nadržovala matce, neřídila jednání.' Nadřízený podal na soudkyni dvě kárné žaloby

Rovnou dvěma kárným žalobám kvůli chování v soudní síni při opatrovnickém sporu čelí soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 7 Helena Gregorová. Podle předsedy soudu Romana Podlešáka, při opatrovnickém sporu nejdříve nadržovala matce a nedokázala ukočírovat průběh jednání. Když na ní kvůli tomu podal žalobu, soudkyně to na dalším jednání o opatrovnictví řešila: vyzvala, aby obě strany urychlily jednání. Tím si vysloužila druhou kárnou žalobu.

Číst dál...

Ústavní soud se zastal otce, který chtěl trávit se synem Štědrý večer

Až k Ústavnímu soudu se opět dostala zcela absurdní kauza hodná jen banánových republik, kdy obecné soudy sice tvrdili, že široký styk otce s nezletilým prospěje vývoji dítěte, ale současně dítěti tento styk protizákonně omezili. Je sice hezké, že Ústavní soud se zastal otce, ale jen si dovolíme připomenout, že všichni soudci i sociální pracovníci měli za povinnost hájit práva dítěte na kontakt s oběma rodiči. Tak jako tisíce dalších kauz i tato kauza opět ukazuje, že všichni soudci obecných soudů soustavně porušovali práva dítěte, která se ale zavázali hájit. Ústavní soud se sice zastal jednoho otce (dítěte nikoli, to nemá v Česku práva), ale bohužel nenastala žádná systémová náprava, která by zamezila opakování takového porušování práv i ostatních dětí. To ÚS neřeší, to už je na nás občanech.

Číst dál...

ÚS: Soudy zavřely dítě protizákonně do ústavu, pak nechtěly dát řádné odškodné

Dva a půl roku musela být zavřena v ústavu holčička, kterou úřady tři dny po narození odebraly její matce. Soudy, které o jejím osudu rozhodovaly, ji tam nechaly zavřenou nejen v rozporu se zákonem, ale i proti rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS). Když se konečně děvčátko dostalo ke své matce, ta se rozhodla požadovat finanční kompenzaci. Soudy jí ovšem přiznaly jen část peněz. Jejich verdikt ve středu zrušil ÚS a dal ženě i její dceři naději na řádné odškodné.

Číst dál...

Další týrané děti, které se nesměly obrátit na sociálku

Bohužel s takovými případy, kdy úřady odmítají jakkoli zakročit proti matce, která poškozuje práva dětí nebo dokonce děti týrá fyzicky i psychicky, se setkáváme velice často. Jedná se o statisíce případů, avšak na veřejnost se dostává jen pověstná špička ledovce v případech, kdy se dětem podaří věc dostat do médií, což je vzácné. I tak je medializovaných případů rozhodně není málo. Setkáváme se s nimi jak v Česku, tak i na Slovensku.

Číst dál...

Rodičovská moc ve světle dětských práv: kritika § 857 Občanského zákoníku

Pravomoc rodičů dělat různá rozhodnutí za své děti a nutit je pod všelijakými sankcemi, aby se řídili jejich příkazy a zákazy, je považováno společností za samozřejmost. Za takovou samozřejmost, že se málokdo nad existencí takového chování hlouběji zamýšlí. Běžný rodič má asi za to, že jeho moc, kterou disponuje nad svým nezletilým dítětem, je jeho přirozeným právem a většinou by ho ani nenapadlo vyhledávat paragrafy, které by ji potvrzovaly nebo určovaly její meze. Avšak ve skutečnosti jde o otázku, kterou se právní normy České republiky přímo zabývají. Nemělo by to nikoho překvapit, protože Česko se deklaruje za vyspělý právní stát, a nikoliv za kmenovou společnost, ve které platí jen právo silnějšího nad slabším. Níže v článku se zamýšlím nad otázkou, proč by se jistá míra svobody samostatného rozhodování měla také uznat dítěti, a zda to zákon 89/2012 Sb., Občansky zákoník (dále NOZ) řeší správným a odpovídajícím způsobem.

Číst dál...

Směšné odškodnění za poškozování práv dítěte ze strany OSPOD

Pracovnice Odboru sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) hájila zájmy systému ke škodě zájmům dítěte, za jehož ochranu pobírala plat. Matka u OSPOD doufala, že když to tento úřad má v názvu ochranu práv dětí, tak by měl chránit zájmy dítěte. V tom se ale značně zmýlila. Pracovnice OSPOD hrubě porušila mnoho zákonů i základní princip své práce, když jednala proti právům dítěte, a naopak vyvíjela tlak na matku, aby matka přestala bránit práva dítěte.

Číst dál...

Nerespektování zákonů a práv dětí ze strany poslanců a ministerstev

Poslankyně Jitka Chalánková žádá stát o zrušení specializace až třinácti soudních znalců, kteří stále pracují se syndromem zavrženého rodiče. Paní poslankyně Jitka Chalánková buď

  1. vůbec netuší, že zákonodárce zákonným ustanovením § 857 Občanského zákoníku nařídil dětem ctít své rodiče (oba), nebo
  2. o tomto právním ustanovení ví, ale nabádá k jeho systematickému porušování.

Číst dál...