Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Co je to vláda

ballot box 5590985 640

Vláda ve skutečnosti vládne společnosti, ve které omezuje lidská páva. Jelikož princip lidské společnosti je soustavné lhaní, tak vlády všech zemí vytvářejí soustavné lži, že vlády nevládnou, ale údajně pomáhají. Pokud má ovšem něco fungovat, tak je potřeba to co nejvíce oddělit od jakékoli vlády. Kdykoli vlády začnou něco řídit, vždy je to pohroma pro danou oblast. Jakákoli státní firma funguje o několik řádů hůře, pokud ji porovnáme se srovnatelnou firmou ovládanou jiným způsobem.

Jakým způsobem vlády vládnou

Ve společnosti, ve které vládnou logická a všem srozumitelná pravidla už není prostor pro lidi toužící po moci, jelikož vládnou spravedlivá pravidla. Z toho důvodu vládci vytvářejí chaos, např. vydáváním nesrozumitelných a protichůdných záklonů a nařízení, a budí tím v lidech umělý strach. Každá vláda si vymyslí nějakého „nepřítele“ společnosti. Nacisté za nepřítele označili Židy. Komunisté lid děsili imperialistickými kapitalistickými hrdlořezy (tedy tím, co jsme dnes my). Dnešní naše vlády lid zase děsí „vražednými“ uprchlíky, nemocemi, viry, smrtí v 90-ti letech… Člověk, který se bojí smyšleného nebezpečí je pak ochotný nechat se ovládat vládou, za účelem „ochrany“ před vymyšleným nebezpečím. Díky smyšleným nebezpečím, je pak zlo vládců považováno za to menší zlo, než které by údajně hrozilo. To je obecný princip fungující už tisíce let na celé planetě Zemi.     

Proč vlády všech zemí jsou na škodu společnosti?

Protože v nich jsou lidé, kteří touží po moci. Mají touhu ovládat druhé. Už tato psychická porucha vylučuje, aby takoví lidé mohli být pro společnost užiteční. Mocichtiví lidé jsou pro každou společnost obrovským rizikem a nesmírnou společenskou zátěží. Mocichtivý člověk je bytost, která nedokáže ovládnout své základní pudy a je ochotna pro ukojení svých sobeckých potřeb udělat cokoli, bez ohledu na ostatní. Co úspěšný politik, to těžce poškozená osobnost. V politické soutěži vyhrávají ti nejvíce bezohlední, sebestřední a psychopatičtí jedinci. Tito lidé pak tvoří vlády všech zemí, a tudíž se nelze divit, že jsou takové břemeno pro společnost.

Jak zabránit psychopatům v ovládání společnosti?

Zbavit se neopodstatněného smyšleného strachu. Mít obavy je přirozeně správné. Obavami je myšleno pociťování úzkost z něčeho, co reálně hrozí. Pokud mocichtiví vládcové zaškrtí ekonomiku za účelem vyvolání paniky, pak je namístě mít obavu z toho, jak uživíme rodinu, jak se ubráníme útoku hladového davu na naše obydlí… To jsou správné obavy, které nás ochrání v těžkých dobách např. tím, že se dopředu připravíme. Je však potřeba oprostit se od pocitů strachu z vymyšlených hrozeb. Mezi vymyšlené hrozby patří vytvářená panika z virů, které jsou na světě déle než lidé a nikdy lidstvo neohrozili. Ano existovali epidemie moru a dalších nakažlivých nemocí, ale drtivou většinu obětí měla na svědomí panika, rozvášněné davy a mozky lidí paralyzované hrůzou. Obrovské množství údajných „obětí“ moru a jiných nemocí zemřela hlady a na nedostatek tekutin, jelikož se jich ostatní báli.

V okamžiku, kdy dostatečné množství lidí odhodí své pomyslné provázky strachu, přes které jsou snadno ovladatelní, budou mocichtiví vládcové ztrácet svou sílu. Jediné, co mocipánům dává sílu, je náš strach a naše poslušnost. Když odhodíme svůj strach a projevíme neposlušnost, tak se začnou bát oni a oni projeví vůči nám svou poslušnost. My mocichtivé pány platíme, jsou to naši zaměstnanci. Oni mají sloužit nám, a ne my jim. Mimochodem. Tak je to v Ústavě ČR, ale jen napsané. Mocichtiví lidé se žádnými zákony neřídí. Zákony jsou jen pro ustrašené a poslušné.  

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.