Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.


15. 1. 2016 – (ne)zápis OSPOD Jablonce, o tom, že zápis je tajný

160115 ospod zaznam 3

Chlapec, kterému pro utajení říkáme Daniel vypovídal o nechutných praktikách své matky. Vypovídal však na Policii ČR s téměř měsíčním zpožděním, protože se zpočátku jeho případem nechtěl nikdo vůbec zabývat. Jeho případ byl proto utajen a takto vypadá (ne)zápis jeho výpovědi.

O tom, jak OSPOD Jablonce zaznamenal výpověď Daniela na Policii ČR se nesměl hlavně seznámit samotný Daniel.

Celý dokument si můžete v PDF stáhnout zde.

logo pdf 50 50

Pro zajímavost co o vedení spisové dokumentace říká Zákon o sociálně-právní ochraně dětí:

§ 55

(2) Spisová dokumentace obsahuje zejména osobní údaje dětí, jejich rodičů, údaje o výchovných poměrech těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy o jednání s rodiči nebo jinými osobami, kopie podání soudům a jiným státním orgánům, písemná vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů.

(4) Kromě spisové dokumentace vede obecní úřad obce s rozšířenou působností i další písemnosti tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace. Tyto písemnosti se nevydávají žádnému orgánu, fyzické nebo právnické osobě. Lze je předložit jen soudu a státnímu zastupitelství v případě, že se údaje v nich obsažené týkají trestního stíhání.

Z výše citovaného ustanovení zákona je jednoznačné, že záznam z trestního řízení musí být ve spisové dokumentaci a v žádném případě se nejedná o podklad pro zpracování spisové dokumentace, tak je OSPOD Jablonec snaží tvrdit, aby utajil obsah výpovědi Daniela. Krajský úřad Libereckého kraje provedl kontrolu jednání OSPOD. Sice uznal, že OPSOD Jablonce n.N. pochybil tím, že ignoroval oznámení o podezření z trestného činu, ale fakt, že OSPOD vydával záznamy o výsledcích šetření jen za podklady pro zpracování spisové dokumentace považoval Krajský úřad za nezávadné.

Související odkazy: 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.