Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Svého soudce si zkontrolujte, vzkazuje Ústavní soud

Účastník sporu si může soud nahrávat, třeba na diktafon

Praha - Ústavní soud vydal v rozhodnutí, které by mohlo přispět k větší otevřenosti soudů v České republice.

Vyslyšel stížnost účastníka jednoho soudního sporu, jemuž soudce zakázal, aby si nahrával průběh jednání na diktafon.

Soudy mají rozhodovat pod kontrolou veřejnosti a veřejností může být v jedenadvacátém století i miniaturní diktafon, rozhodl soud.

Nevypínejte veřejnost

Podle ústavních soudců byla zákazem nahrávání porušena zásada veřejnosti procesu, kterou garantuje ústava i Listina základních práv a svobod.

K zákazu by soudce býval musel mít vážný důvod. Stejně závažný, jako když z jednání vylučuje veřejnost či novináře, jako se to se děje třeba u některých trestních kauz, kde jsou oběťmi malé děti.

"Přítomnost veřejnosti ať už osobní či skrze obrazový či zvukový přenos nebo záznam, nelze jednoduše či automaticky odmítat či vylučovat bez toho, že by k tomu byl relevantní důvod, protože jinak se jedná o svévoli," uvedl v odůvodnění předseda senátu Ústavního soudu, který o věci rozhodoval, Jiří Nykodým.

Podle ústavních soudců "veřejnost jednání má především umožňovat kontrolu řádného výkonu soudnictví, posouzení "jak ze strany státu koná se spravedlnost", má zabraňovat "utajené" tzv. kabinetní justici".

Diktafon jako obstrukce

U Ústavního soudu si stěžovala společnost, která si chtěla nahrávat své spory, aby mohla kontrolovat, jak při nich jedná představensto i právní zástupce.

S konkrétním soudcem měla firma s předchozích sporů navíc negativní zkušenost. V žádosti o použití diktafonu uvedla, že se chce nahrávkou jednání pojistit proti "několikrát projeveném negativním postoji soudu ke snahám žalobce realizovat své zákonné právo...".

Jde spíše o psychologický tlak na soudce - takovou nahrávku totiž nelze použít jako důkaz například při odvolání.

Soudce žádost vzal jako snahu narušit jednání a dělat obstrukce, aby se soud protáhl. Stejný názor měl i nadřízený krajský soud.

Soudcova moc

Podle závěrů senátu Ústavního soudu je ale důležité, aby veřejnost - účastníci sporu - svým způsobem kontrolovala práci soudce. Jen on totiž může protokolovat, co se v soudní síni odehrává.

"Proto v určitých případech pouze fyzická přítomnost veřejnosti či obrazový a zvukový přenos nebo záznam mohou tvořit protiváhu proti moci soudce "tvořit historii" průběhu soudního jednání," uvedl Nykodým.

Moc soudce je přitom nemalá už proto, že účastníci řízení si mohou na protokolaci stěžovat až zpětně, když si ji přečtou ve spise. Navíc se české soudy řídí zásadou římského práva "quod non est in actis non est in mundo" - to v podstatě znamená, že co není na papíře, jako by neexistovalo.

autor: Veronika Lehovcová Suchá | 17. 6. 2009

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sveho-soudce-si-zkontrolujte-vzkazuje-ustavni-soud/r~i:article:639492/?redirected=1513732104 

 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.