Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Budoucí řešení v případu týrání chlapce z Jablonce

V tomto článku se dozvíte, jaké kroky plánujeme učinit pro ochranu Daniela. Budeme vás o všech těchto krocích průběžně informovat. Pokud jste se ještě neseznámili s okolnostmi příběhu, tak ho naleznete zde.

Protože se nám v tomto případu množí nepochopitelné otázky typu, o co vlastně v tomto případu jde, tak jsme se rozhodli položit základní otázky, po jejichž zodpovězení by mohlo úřadům svitnout, že primárně jde o bezpečnost a práva dítěte. Může se to někomu zdát neuvěřitelné, ale při ochraně práv dětí jede o ochranu práv dětí a tudíž o dodržování zákonů. Zákony sice ani zdaleka nejsou spravedlivé, ale v principu většinou zakazují porušování práv dětí, ohrožování jejich bezpečnosti a nařizují úřadům i soudům, aby se zabývaly oznámeními o ohrožení bezpečnosti a práv dětí. Úřady a soudy jen zákony často ignorují.

U tohoto konkrétního případu zákon výslovně nařizuje Odboru sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu Jablonce nad Nisou (dále jen „OSPOD MMJN“), aby vypracoval individuální plán ochrany Daniela (dále jen „IPOD“), který by obsahoval především Danielovo oznámení, že ho matka psychicky i fyzicky napadá. To je OSPODu uloženo za povinnost v § 10 dost. 3 písm. d), zákona o sociálně-právní ochraně dítěte a OPSOD v Jablonci tuto zákonnou povinnost roky ignoruje.  OSPOD MMJN měl na základě IPOD matce v první řadě nařídit návštěvu psychologa, který by zjistil, zda matka není v takovém psychickém stavu, ve kterém by mohla ohrožovat Daniela a další dvě děti, o které se Daniel obává. OSPOD MMJN matku k psychologovi neposlal. Poslal tam otce, protože se mu nezdálo, že otec respektuje svou zákonou povinnost a stížnosti Daniela oznamuje OSPODu. Psycholog konstatoval, že přijít měla spíše matka a tím byly návštěvy otce u psychologa ukončeny. Soud měl zahájit řízení, když se na něj otec obrátil s návrhem v lednu 2015, což do dnešního dne neučinil. Ignorováním návrhu samozřejmě soud porušil celou řadu zákonů.

Níže popsané otázky budou zaslány i s celým spisem Veřejné ochránkyni práv, Ministerstvu práce a sociálních věcí, které dozoruje práci OSPODů, Krajskému úřadu, který sice pochybení OSPOD potvrdil, ale odmítl zjednat nápravu, vedení Magistrátu města Jablonce nad Nisou, aby vyhodnotili práci svých zaměstnanců, obrátíme se na Správní soud ve věci toho, že OSPOD MMJN jedná jménem Daniela v řízení proti sám sobě a nakonec patrně i na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, jelikož soudy jménem republiky odmítají respektovat mezinárodní úmluvu o právech dítěte, jelikož odpírají Danielovi právo na soudní ochranu.

Pokud z nějakého úřadu dostaneme odpovědi, tak se o ně s vámi podělíme i s informací, který úřad neodpověděl.         

Primární otázka celého případu je:

I přesto, že si Daniel několik let stěžuje na značně nenormální chování matky, u které již bylo prokázáno, že Daniela a pravděpodobně i ostatní děti napadá jak psychicky, tak i fyzicky a Daniel otevřeně a opakovaně sděluje i úřadům, že se bojí o svou bezpečnost i o bezpečnost svých sourozenců, tak i přesto nebylo matce do dnešního dne ani navrženo žádné odborné vyšetření matky na její psychický stav a schopnost se ovládat a nenapadat děti. Dvojnásob je to zarážející za situace, kdy tzv. „případová konference“ uložila otci (jen otci) navštívit psychologa, protože si otec plní svou oznamovací povinnost o stížnostech Daniela. Ze zápisu police je zřejmé prohlášení matky, že se skutečně někdy neovládá a je si toho dobře vědoma. Prý mají s Danielem domluvené slovo, které by mělo matku zastavit, když se neovládne. Je až neuvěřitelné, že matka psychologa pravidelně nenavštěvuje a nikdo to po ni ani nežádá.

Otázka tedy zní. Shledáváte tento stav za logicky správný, v souladu se zákonem a v souladu s nejlepšími zájmy, právy a bezpečností Daniela? Nemáte náhodou za to, že by orgány odpovědné za ochranu bezpečnosti a práv dětí měly prověřit oznámení dítěte a uložit matce odborné vyšetření, když sama na policii uvedla, že není vše v pořádku? Nedomníváte se náhodou, že by orgány odpovědné za ochranu bezpečnosti a práv dětí měly případ řešit tak, jak jim ukládá zákon ještě dříve, než se stupňující agresivita matky zvrhne k nějaké tragédii? Nejedná se jen o ochranu Daniela, ale i o ochranu matky. Daniel se již brzo (i přes svou podvýživu) dokáže útokům bránit a matku fyzicky zpacifikovat, aby ubránil buď sebe, nebo své sourozence. Již dosavadní jednání úřadů přispělo k tomu, že Daniel chce od matky definitivně pryč, jelikož jeho jedinou ochranou je otec poté, co mu úřady odmítli jakoukoli ochranu poskytnout. 

Sekundární otázky týkající se průběžného (ne)jednání úřadů:

  1. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že OSPOD MMJN v roce 2013 přijal oznámení otce o možném porušování zájmů Daniela, od začátku roku 2015 a v celém jeho průběhu i průběhu roku 2016, přijímal sérii mnoha oznámení, a to i od Daniela samotného, ale zákonem uložený individuální plán ochrany dítěte sestavil až po četné kritice, a to na až jaře 2016, ale jen s podmínkou, že v tomto plánu nesmí být ani zmínka o ochraně Daniela před jednáním matky, na které si Daniel dlouhodobě stěžuje?
  2. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že když OSPOD MMJN obdržel dne 21. 12. 2015 písemné i telefonické oznámení z Linky bezpečí, že se Daniel obává o svou bezpečnost, tak OSPOD MMJN toto oznámení zcela ignoroval?
  3. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že když se Daniel přišel do kanceláří OSPOD MMJN zeptat, co udělali s jeho oznámením na Linku bezpečí o tom, že se bojí o svou bezpečnost, tak mu nebyl sociální pracovnicí Devátou ani umožněn přístup do kanceláře s odůvodněním, že děti se na Odbor sociálně-právní ochrany dětí obracet nemají, prý má jít pryč?
  4. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že na základě Danielova oznámení o domácím násilí bylo osobní šetření OSPOD MMJN provedeno až po 17-ti dnech (a po mnoha urgencích), šetření bylo provedeno za přítomnosti matky, které se Daniel bojí a že šetření OSPOD MMJN tzv. „vyloučilo“ ohrožení bezpečnosti Daniela jen na základě toho, že jej vyšetřila sociální pracovnice Devátá (stejná, která Daniela odmítla přijmout), která zaprotokolovala, že přes tepláky a triko s dlouhým rukávem nebyly patrné žádné oděrky ani podlitiny?
  5. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že Daniel nebyl ze strany OSPOD MMJN vůbec informován o tom, co se nakonec stalo s jeho oznámením na Linku bezpečí, které bylo tzv. odloženo, jinými slovy, ve věci bezpečnosti Daniela vůbec žádné opatření přijato nebylo?
  6. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že se Daniel nesmí seznámit s tím, jak Policie ČR písemně zaznamenala výpověď Daniela?
  7. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že Krajský úřad sice shledal pochybení na straně OSPOD MMJN, ale odmítl jakoukoli nápravu v případu Daniela? Uvedl jen, že vydal metodiku, aby se to u jiných dětí neopakovalo (ta údajná metodika není známa), ale v případě Danielova případu odmítl jakoukoli nápravu.
  8. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že na tzv. „případové konferenci“ byl otec vyzván, aby se s Danielem neučil, když matka odmítla se s Danielem učit? V oficiálním zápise je to právnicky pokrouceno jako respektování matky na čas otce s Danielem. Ale ze zvukového záznamu je tlak na otce, aby se s Danielem neučil více, než jednoznačný a mnohokrát zopakovaný.
  9. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že jménem Daniela jedná OSPOD MMJN coby opatrovník, a to i v řízení proti svým vlastním již potvrzeným pochybením? Neobáváte se, že by OSPOD MMJN mohl jednat proti zájmům Daniela, aby chránil sám sebe?
  10. Považujete za správné, v souladu se zákonem a zájmy Daniela, že Okresní soud v Jablonci nad Nisou odmítá od ledna 2015 zahájit řízení ve věci stížností Daniela na chování jeho matky?

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.