Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Jak postupovat při policejní kontrole překročení hranice okresu, obce

justice 423446 640

Právní stav je takový, že vláda v rozporu s vůlí poslanecké sněmovny svévolně a protiústavně nařizuje prodlužování nouzového stavu, a to bez řádného odůvodnění (to je pravomocné konstatování soudu). Pokud občan činí něco protiprávně, pak se můžete právními metodami bránit. Vzhledem k tomu, že právní stát (více zde) je jen pohádka podobná tomu o Ježíškovi na Vánoce, tak pokud je stát v přímém rozporu se zákonem a porušuje i základní lidská práva, tak je obrana nesmírně náročná a mocenské struktury jako je Policie ČR, hygienické stanice… budou vykonávat rozkazy i ty jednoznačně protizákonné.

Postup při policejní kontrole

Prvotně mějte na paměti, že zdaleka ne každý policista nastoupil k policii za účelem porušování zákonů. Obrovské množství policistů, vojáků… nastupovalo v naivitě, že budou zákony a práva chránit, a ne na rozkaz porušovat. Vřele doporučuji jednat s policistou, kterého neznáte, jako s člověkem, který by zákony respektovat chtěl a nemá žádnou radost z toho, na které straně zákona se právě ocitl. Proto s ním jednejte slušně a jako s člověkem nešťastně uvízlým na špatné straně.

DŮLEŽITÉ. Průběh kontroly si nahrávejte na mobilní telefon. Méně slušní policisté se budou chovat daleko korektněji. Policista vám nesmí zakázat pořizování záznamu jeho jednání, ale někteří to dělají. Nehrávejte i přes zákaz.

 1. Položte policistovi dotaz, zda vás podezřívá ze spáchání nějakého přestupku. S největší pravděpodobností vám zatím žádný přestupek neoznačí. Bude se vás vyptávat, abyste se vy sami k něčemu „přiznali“ při své neznalosti naprosto chaotických nařízení. S největší pravděpodobností ani ten policista nebude znát všechna nařízení, zákony, pravomocné rozsudky soudů týkajících se této situace. Proto je jakákoli diskuse z vašeho úhlu nežádoucí. Naopak on má protizákonný rozkaz od vás vyzvědět co nejvíce informací a co nejvíce vás šikanovat na místě. Čím více na sebe prozradíte informací, tím hůře pro vás. Ze zákona máte právo odmítnout výpověď, avšak jen zlomek policistů vám toto právo uzná, byť každý je povinen vás o tomto právu poučit a jindy poučují, ale nyní už asi ne. Pokud byste odmítli vypovídat a policista se bude držet nezákonného rozkazu ke sběru informací na vás a šikaně, tak situaci obraťte a vy se ptejte jeho. Každý občan má zákonné právo se policisty ptát, ale opět je tu otázka, kolik z nich ho bude respektovat.
 2. Položte policistovi otázku, zda daný policista respektuje lidská práva. I kdyby ne, málokdy to přizná.
 3. Zeptejte se policisty, zda ví, že občan je povinen činit jen to, co mu zákon nařizuje a nečinit jen to, co mu zákon zakazuje. Pokud by policista dělal, že o to neví, pak se jedná o čl. 2 odst. (3) Listiny základních práv a svobod, která je nadřazená všem zákonům a nařízením. Toto ustanovení zní:

  Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

  Žádný ze zákonů ani nařízení nesmí zrušit ustanovení Listiny práv a svobod. (V reálu běžně ruší, ale nesmí se o tom mluvit).
 4. Policista po vás patrně bude chtít celou řadu vašich osobních informací na které ze zákona nemá vůbec nárok, ale on má rozkazy zákony porušovat. Může po vás chtít
  1. potvrzení ze zaměstnání, na kterém místě a v jakou dobu pracujete,
  2. nájemní smlouvu,
  3. oddací list,
  4. rozsudek o rozvoru a úpravu styku s dítětem,
  5. potvrzení kde bydlí váš bývalý manžel(ka),
  6. lékařskou zprávu o vašem zdravotním stavu,
  7. a řadu dalších dokumentů
 5. Pokud po vás policista bude požadovat důkazní materiál, aby vám na základě něčeho mohla být uložena nějaká pokuta, tak se policisty zeptejte, jaké konkrétní ustanovení zákona policistu opravňuje od vás vyžadovat dané dokumenty. Policista totiž smí po vás požadovat jen to, co mu zákon výslovně ukládá, že požadovat může. Určitě může policista požadovat občanský průkaz, řidičský průkaz, malý technický průkaz vozidla, potvrzení o povinném pojištění vozidla, případně ještě jiné náležitost v závislosti na druhu dopravního prostředku a řidiče (těch, kterých se to týká, by to měli vědět). Žádný zákon však policistu neopravňuje během silniční kontroly vynucovat si od vás např. váš rozsudek o rozvoru, vaší zdravotní dokumentaci… Žádný zákon vám ani neukládá povinnost vozit sebou např. nájemní  smlouvu… Policista sice plní rozkazy politiků protiprávního režimu, ale podle zákona by se policista měl řídit pouze zákony, přičemž rozkazy politiků by měl ignorovat, dvojnásob, když jdou v rozporu se zákonem a usnesením poslanecké sněmovny.
 6. Někteří policisté (ne všichni) se budou vyžívat v šikaně, což je logické vzhledem k tomu, jakému tlaku jsou vystaveni. Policista vás může zastavit pouze na dobu nezbytně nutnou k provedení potřebných úkonů. Dejte mu tedy doklady, které mu dát musíte ze zákona (OP, řidičák…). Na záznam z telefonu mu sdělte, že využíváte svého zákonného práva odmítnout výpověď a víc mu nesdělíte. Podle zákona by vás měl bez zbytečného odkladu pustit, abyste pokračovali v cestě. Nemá co oznámit, jelikož jste nic nevypověděli a on nemá z čeho vyvodit přestupkové jednání. Některý policista (ne každý) vám však doklady nevrátí a bude se snažit šikanou vyprovokovat ve vás nějaké protiprávní jednání (vyprovokovat nadávky…). On už v protiprávním jednání je, to ví, tak ať se to nějak legalizuje.
 7. Pokud vám nebude chtít vrátit doklady, zaznamenejte na telefon, že si policista nedesinfikoval ruce, když vám bral doklady, zatlačte ne něj, že nedodržuje bezpečnostní opatření šíření viru. Za fakt, že vás policista šikanuje policistovi nic nehrozí, v této části plní rozkazy vládců, ale paradoxně na nedesinfikování rukou by mohl dojet. Tím můžete dostat „míč“ na svou stranu. Jednejte ale v klidu. Uvědomte si, že zákon je na vaší straně.
 8. Pokud vás policista nebude chtít pustit, abyste mohli pokračovat v cestě, ale nezadrží vás, jelikož mu jde o šikanu na místě. Pak se napřímo policisty zeptejme, zda vás hodlá omezit na osobní svobodě a předvést na služebnu k podání vysvětlení. Nebojte se. Pokud se k policistovi chováte slušně, vy jste v právu, on v rozporu se zákonem a máte záznam na mobilu, pak je krajně nepravděpodobné, že by policista měl sebemenší zájem dělat sám sobě problémy s tunou zbytečného papírování, oslabení policistů na policejním zátarasu, a ještě by se stal hvězdou YouTube. O to fakt nestojí. Patrně vás nechá být a vybere si nějakou jinou nepoučenu a bázlivou oběť, která mu na sebe něco řekne a na základě dobrovolně uvolněných informací začne policista dodatečně „legalizovat“ svou činnost.

Po celou dobu prosím mějte na paměti. Ano vy občané jste oběti. Ale ti policisté jsou na tom ještě hůř než vy. Povolují jim nervy a jsou těžce frustrovaní. Ti slušní, že stojí na straně zločinu a ti ne slušní, že se někteří občané dožadují zákonných práv. U všech skupin policistů ale platí zásady, že jdou vždy po slabých kusech ze stáda. Policisté mohli zadržet členy vlády za obrovské krádeže, ale zvolili si zátarasy na silnicích a trestání těch nejslabších, kteří ze strachu vypovídají a na základě výpovědi oběti ji pak budou moci potrestat. Vím, že to zní hnusně, ale svět nejsou pláže Karibiku. Jen silní jsou úspěšní. Slabí slouží jako potrava ať se vám to líbí nebo ne.

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.