Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Výzva režimu, aby neprodleně ukončil své protiprávní jednání

121962363 341372813601294 1767904245020819059 o

My občané České republiky tímto vyzýváme mocenský režim České republiky, aby neprodleně ukončil své protiprávní jednání a začal respektovat platné zákony ČR, které si sám přijal. Apelujeme na všechny osoby pracující pro mocenský režim, které ctí spravedlnost, aby vytvářeli vnitřní tlak za účelem nastolení zákonnosti tohoto režimu.

V čem je tento režim protiprávní

Konkrétních případů jsou sta tisíce nožná miliony. Budeme se z toho důvodu soustředit jen na ty nejpalčivější a nejaktuálnější, mezi které patří neodůvodněné hromadné omezování základních lidských a svobod. Na úvod ještě uvedeme, že drtivá většina režimů na celém světě je protizákonná, některé méně a jiné více. Teď už konkrétně k České republice. Dle Ústavy ČR má veškerou moc v rukou lid, který si volí své zástupce do parlamentu a ti se následně dohodli, že určí vládu. Všimněte si názvu vláda. Ne správce společných záležitostí, ale vláda. Už název budí podezření. Více o vládě zde.

Režim jako celek (vláda, parlament, moc soudní, policie, krajské úřady, magistráty, obecní úřady, hygienické stanice, režimem placení novináři…) ze zákona smějí omezovat lidská práva a svobody pouze v rozsahu nezbytném, a to jen v zájmu celé společnosti. Tolik teorie, jež připomíná paní Colombovou. Pořád se o tom mluví, ale nikdy to nikdo neviděl. V dnešní době režim, nejen v ČR, velice tvrdě omezuje i ty nejzákladnější lidská práva a svobody, včetně práva zajišťovat si obživu legální cestou, chránit své vlastní zdraví, právo na vzdělání, shromažďovat se… Režim tato práva omezuje bez sebemenšího důkazu, že by společnost byla čímkoli ohrožena. Ve skutečnosti statistiky jednoznačně potvrzují, že nenastal žádný nárůst úmrtnosti v porovnání s předchozími lety. Režim podporující média pouze stále dokola opakují mantru, že se naše společnost může zhroutit, a z toho důvodu musíme snášet systematické drcení společnosti řadou nesrozumitelných opatření, jež jsou často nesplnitelná a v mnoha případech jednoznačně protizákonná. Opírají se přitom o údajné statistiky vytržené z kontextu, které však vzápětí označí za zmanipulované. Režim podporující média cíleně lžou např. o kolabujících nemocnicích, přitom však statistická čísla i výpovědi personálu nemocnic dokládají pravý opak. Pokud veřejně vystoupí nějaký primář, ředitel nemocnice či molekulární genetička, která se specializuje na to, co údajně naši společnost ohrožuje, pak je zločinci z režimu nejprve důrazné upozorní na fakt, že v našem režimu není nijak neobvyklé začít někoho trestně stíhat na objednávku, a následně, pokud je neumlčí strach, tak je opravdu začne stíhat režimu oddaná policie a státní zastupitelství. To není žádné scifi, ale každodenní realita, viz odkazy zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zubar-smucler-opousti-svou-nemocnici-kterou-vysetruje-elitni-utvar-124119

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/janousek-byl-obzalovan-kvuli-uhradam-od-pojistoven-40334575

Nezákonnosti režimu v průběhu demonstrace 18. 10. 2020 na Staroměstském náměstí

Pusťme se ale do konkrétní kauzy a sice nezákonného omezení a následného rozpuštění demonstrace dne 18. 10. 2020 v Praze na Staroměstském náměstí. Režimem ovládaný Magistrát oznámené protestní shromáždění nezakázal, ale v přímém rozporu se zákonem nařídil organizátorům shromáždění, aby vyzvali účastníky shromáždění k porušování platných zákonů ČR. Konkrétně, aby si účastníci shromáždění zakryli obličeje a ztížili tím identifikaci násilníků mezi účastníky shromáždění. Přitom § 7 odst. 4. zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím stanoví, cituji:

(4) Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.

(konec citace)

Opatření Ministerstva Zdravotnictví odkaz zde, které ukládá mít na veřejnosti zakrytá ústa a nos se výslovně nevztahuje na shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., tedy i na toto konkrétní shromáždění. I kdyby se vztahovalo, tak je nesporé, že zákon má vyšší právní sílu než opatření jakéhokoli ministerstva, tudíž by v takové části bylo neplatné.

Těžko by někdo uvěřil, že by úředníci na Magistrátu a velitelé Policie ČR ještě nikdy neslyšeli o zákazu zakrývání obličejů, když tyto přestupky řeší soustavě již řadu let. Těžko někdo uvěří, že by si nepřečetli Opatření Ministerstva. Postup režimu byl účelově protizákonný, kdy podmínky pořádání shromáždění byly dopředu nesplnitelné. Režimní velení Policie ČR šlo však ještě dál naprosto přesně v duchu komunistického režimu. Dva dny před konáním demonstrace PČR provedla razii v sídle fotbalové asociace a podle režimních médií obvinila cca 20 osob z nich 19 zadržela. To je ale „náhoda“. Že by Policie ČR nevěděla o tom, že se na demonstraci chystají i fotbaloví fanoušci? Že by PČR nevěděla, jak jsou vznětliví, když jim policie zatýká jejich lidi?  

Dle režimního média iDnes, dal ministr vnitra Hamáček rozkaz „nezávislé“ Policii ČR, aby rozpustila shromáždění o hodinu dříve, než bylo plánované, jelikož prý dochází k násilnostem, ke kterým však došlo až cca 30 minut po nezákonném zákazu ze strany úředníků Magistrátu, avšak, dle režim propagujících médií, na rozkaz ministra Hamáčka, který ovšem oficiálně nezávislé policii jako "nevelí".

Je fakt, že několik desítek velice pečlivě zamaskovaných účastníků demonstrace, až po zakázání demonstrace, skutečně napadlo příslušníky PČR, kteří jim zahradili cestu ven z prostoru demonstrace, který měli všichni vyklidit. Z velikého množství video záznamů nebylo vidět, že by některý ze zasahujících policistů překračoval své pravomoci, ba naopak, někteří se chovali velice slušně. Leč rozkazy velení Policie ČR jsou jednoznačně protizákonné a jako podle šablony komunistického či nacistického režimu.

Je také třeba dodat, že běžným postupem Policie ČR v takových situacích je nasazení řádně označeného antikonfliktního týmu, který má reflexní vesty s nápisy "antikonfliktní tým". Na této události na něj velení PČR jaksi „zapomnělo“. Pouze nasadilo své utajené důstojníky PČR v civilu. Jejich činnost během demonstrace je veřejnosti utajena. Jednoho z důstojníků PČR zachytili svědci a tvrdí, že organizoval nepokoje.

Policie ČR po zveřejnění tohoto videa dodatečně uvedla, že se údajně jednalo o člena antikonfliktního týmu, který si ovšem ještě před příchodem ke kordonu policistů měl údajně sundal své označení, ale kam ho dal, to je záhada, při nastupování do auta ho už neměl ani v ruce. Na žádném jiném záběru se nám však žádného označeného člena antikonfliktního týmu nalézt nepodařilo, a to mají žluté reflexní vesty. Evidentně se umějí dobře maskovat. Policie nezveřejnila, že by se doptávala svědků, co tento policista během své služby fakticky dělal, a to ani přestože ho svědci označovali za provokatéra. 

Na této fotce se údajný člen antikonfliktního týmu za svou reflexní vestu také stydí.

121962363 341372813601294 1767904245020819059 o  

Na tomto videu se zase můžete podívat, jak policisté "razantně zakročí" proti "chuligánovi", který na ně před chvílí zaútočil. Vysvětlí nám PČR, že i toto je řádně označený člen antikonfliktního týmu? 

Průkazným faktem je, že PČR prostor shromáždění po určité době uzavřela a stejně jako 17. listopadu 1989 a nechávali účastníky tzv. vydusit, a to nad rámec nezbytně nutné doby k provádění úkonů v souladu se zákonem o Policii ČR. Za toto nezákonné porušování lidských práv nenesou odpovědnost řadoví policisté, jež plnili rozkazy, ale ti, kteří veleli, což nemuseli být důstojníci z PČR jak napovídají rozkazy ministra Hamáčka. Toto byl běžný jev typický pro komunistický či nacistický režim.    

Co proti tomu dělat?

Žádáme tímto, aby protizákonný postup režimu byl řádně a veřejně vyšetřen. Aby bylo objasněno, proč režim nabádal k protiprávnímu jednání a kteří konkrétní lidé jednali protizákonně a proč. Prosíme všechny, aby se obraceli na své volené zákonodárce (poslance, senátory…) s touto výzvou a žádali jejich písemné vyjádření. I žádné vyjádření je jejich postoj. Tato demonstrace určitě nebyla poslední, jelikož režim zcela otevřeně deklaruje, že bude daleko razantněji omezovat většinu lidských práva a svobod, a tak jako doposud, bez řádného odůvodnění. Dalšími oběťmi režimu tedy budete vy, vaše děti, vaši rodiče, příbuzní, přátelé… Dnes jsou po sousedovi, zítra po vás.

Šiřte prosím tuto výzvu dál, režimní média jí nikdy nezveřejní.

Související odkazy 

Svědectví Viktora Ujčíka, bývalého hokejového šampion a nyní předsedy extraligové disciplinárky.

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.