Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Důsledkem domácího násilí zemřel tříletý chlapec

Na chlapci byli zcela zjevné známky násilí. Přesto systém ochrany práv dětí jako tradičně zůstal nečinný až do smrti dítěte. V tomto kontextu je nutné doplnit, že fyzické násilí na dětech je v ČR stále ze zákonů legální. Jeho rozsah není nijak upraven. Bývá zvykem, že zabití dítěte již překračuje tolerovaný rozsah. Nižší intenzita někdy je ignorována, jindy není, ale nikdy to nikdo nespecifikoval.

Výchovná opatření definuje především velice často kritizovaný § 857 OZ, který kritizujeme i z těchto důvodů i na tomto webu, viz zde. Za povšimnutí stojí lhostejnost OSPOD i osob, které situaci znali. 

Celý článek nazenete na tn.nova.cz zde.