Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Postup při ohlášení domácího násilí páchaném na dítěti

Jelikož často slýcháme, jak Policie ČR, OSPODy a soudy aktivně a kvalitně chrání oběti domácího násilím, tak jsem se rozhodl přesně popsat skutečný postup státních institucí po ohlášení konkrétního domácího násilí páchaném na dítěti.

Toto oznámené domácí násilí se později skutkově potvrdilo, ale protože úřady se prohlašují za neomylné, tak konstatovaly, že o nic nešlo, s odůvodněním, že bylo pácháno i na ostatních dětech ve stejné domácnosti. Viz usnesení Police ČR.

Dne 21. 12. 2015 jedenáctiletý chlapec, kterému budeme pro utajení totožnosti říkat Daniel, oznámil na Lince bezpečí, že se k němu máma chová způsobem, který v něm vyvolává obavu o svou bezpečnost. Daniel konkrétně popsal, že ho matka mlátila pěstí do zad, hodila s ním přes místnost, zakázala mu kontakt se sourozenci, nesmí vůbec mluvit s nikým a dlouhodobě (několik týdnů) nesmí vycházet z pokoje, pouze za účelem cesty do školy, jídla a na záchod. Donutila ho odevzdat všechny hračky svým sourozencům, se kterými dostal zákaz se stýkat. Daniel si stěžoval, že tak se k němu matka chová mnoho let, kdy nesmí používat nic elektronického, ale v poslední době je to čím dál horší. Linka bezpečí vše oznámila na místně příslušný OSPOD Magistrátu Jablonce nad Nisou a uvedla, že Daniel si přeje kontakt sociální pracovnice, nejlépe v prostorách školy a bylo by nejlépe, pokud by se Daniel už nemusel vracet domů. Daniel se totiž bál další pomsty ze strany matky za to, že věc oznámil, což mu matka zakázala. Podobné oznámení zaslal i otec Daniela na OSPOD Jablonce nad Nisou.

Oznámení Linky bezpečí zde.
Oznámení otce zde.

Až na naléhání otce nakonec OSPOD Magistrátu Jablonce nad Nisou s jednodenním zpožděním postoupil otcovo oznámení na Policii ČR, která sice vyslechla otce, ale Daniela nevyslechla, ani mu neposkytla žádnou pomoc. Výslech v prostorách Policie ČR sice proběhl, ale až za několik týdnů a provedla ho pouze sociální pracovnice z OSPOD Jablonce nad Nisou. Jakým způsobem byl výslech Daniela zapsán do protokolu je utajeno i před samotným Danielem.

OSPOD Magistrátu Jablonce nad Nisou vůbec nezareagoval na oznámení Linky bezpečí. Daniela v daném roce vůbec nekontaktoval. Nemusím asi vysvětlovat, že se Daniel cítil být podvedený ze strany státu a ztratil v něj důvěru. Krajský úřad Libereckého kraje postup jabloneckého OSPODu sice označil za pochybení, viz vyjádření zde, ale současně nebyla provedena žádná náprava. OSPOD Jablonce na svém postupu trvá a měnit ho nehodlá, natož se omlouvat.

Danielovi OSPOD nikdy žádnou pomoc nenabídl. Dne 3. 10. 2016 pracovnice OSPOD Magistrátu Jablonce nad Nisou dokonce i výslovně odmítla i jen zaprotokolovat, že Daniel o pomoc požádal. Při pokusu otce jednání úřednice alespoň zaznamenat na zvukovou nahrávku, sociální pracovnice OSPOD reagovala tím, že jednání okamžitě ukončila. Odůvodnila to tak, že si nepřeje pořizování zvukového záznamu zachycující její vyjádření v rámci úředního jednání.

Zvuková nahrávka z tohoto jednání

Okresní soud v Jablonci nad Nisou vůbec nikdy nezareagoval na žádost dítěte, které se na něj písemně obrátilo.

Popisováno pro média je to úplně jinak

Na tomto záznamu si můžete poslechnout, jak Policie ČR mediálně prezentuje svůj přístup k domácímu násilí. Je to hodně veliký rozdíl oproti výše popsané skutečnosti viz odůvodnění PČR proč se domácím násilím zabývat nebude.

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.