Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Soudní znalci ničí dětské životy – PhDr.Tomáš Novák

Video, ve kterém letitý psycholog a soudní znalec, který dnes pastrně jako jediný posuzuje posudky jiných soudních znalců, popisuje tristní stav řady znaleckých posudků, které podle něj ničí životy dětí i jejich rodičů. 

 

Klíčové body kritiky znaleckých posudků v opatrovnickém řízení

  • Soudní znalci ničí lidem život (ombudsman Otakar Motejl)
  • Soudy by získaly více informací, kdyby zadali znalecký posudek spíše zkušenému astrologovi než špatnému a nepříliš zkušenému znalci.
  • Většina posudků je v rozporu s nálezem Ústavního soudu, který striktně vyžaduje kontrolovatelnost posudku. Většina posudků kontrolovatelná není.
  • Často si říkáme "kde to ten znalec vlastně zval, z testu to nevyplývá".
  • Existují poměrně seriózní na české a slovenské poměry standardizované testy, které jsou zaměřeny na výchovné dovednosti a postoje, což je vlastně gró na co se řada posudků ptá no a znalci je neužívají 
  • Mnozí znalci se spokojí s tím, že pozvou dítě jen s jedním z rodičů, vyšetří ho a dělají dalekosáhlé závěry o vztahu toho dítěte k oběma rodičům... Dítě přinejmenším chce dobře vycházet s tím, na kom je vlastně závislé. 
  • Velmi často se objevuje argument, který je opět v naprostém rozporu s konkrétními nálezy ÚS, a to ten: "rodiče se na střídavé péči nejsou schopni dohodnout, tudíž je předpoklad, že nemohou spolupracovat, a tudíž nelze střídavou péči doporučit". Ani to není pravda... Praxe ukázala, že dohoda před rozhodnutím není nezbytná, že i to se dá ošetřit jinak... I selský rozum dá, že pokud nebudu chtít střídavou péči, tak prostě řeknu, že s ní nesouhlasím, a potom by vlastně ani nebyla potřeba ten znalecký posudek dělat. 
  • Měly by existovat tzv. standardy pro posudky, ale i pro vyúčtování posudků... Pro posudky žádné standardy nejsou. Mělo by být uvedeno, které základní metody mají být použity anebo alespoň několik obdobných metod z nichž by si znalec vybíral.
  • Posudek by se měl zaměřit i na míru věrohodnosti výpovědi každého z účastníků. Mnohé posudky si nevšímají snahy jevit se lepším
  • Hodinu práce znalce se dnes dá ocenit maximálně částkou 350,- Kč, což je méně, než odpovídá honorářům mnohých řemeslníků. Nicméně řeší se to tak, že znalci mnohdy velmi razantním způsobem navyšují vykazovaný počet hodin, takže u jednoduchého posudku se dva znalci třeba radí šest hodin a já jsem přesvědčený, že se radili spíše šest minut než šest hodin.     

 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.