Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

papers 3819540 640

Dobrý den, dnes jsem volal na OSPOD s žádostí nahlédnutí do spisu a bylo mi sděleno, že pokud probíhá soudní jednání, tak že nahlížet nesmím, prý až bude vyhlášen rozsudek. Opravdu to tak je? 

Odpověď

Každý občan má právo na spravedlivý proces, a to dle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR a je nadřazena nad všemi podřízenými zákony, tudíž i nad zákonem O sociálně-právní ochraně dětí, kterým se řídí OSPOD. Už od založení našeho kontinentálního práva platí pravidlo, že občanovi, kterému je upíráno právo přístupu k informacím používaným v soudním řízení je omezeno právo na spravedlivý proces. Nemůže se totiž vyjádřit k okolnostem, které používá jedna strana řízení. Obě strany řízení musejí mít stejné možnosti. Slangově se tomu říká „rovnost zbraní“. Jestliže jedna ze stran, v tomto případě OSPOD, je zvýhodněna tím, že v řízení používá materiály, ke kterým nemá přístup protistrana, tak jedná v přímém rozporu se základními právy. Jelikož je OSPOD instituce, pak pracovnice, která takto jedná je důvodně podezřelá z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 Trestního zákoníku 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Důrazně doporučuji podat si písemnou žádost o nahlédnutí do spisu. Pokud bude zamítnuta, tak podat trestní oznámení na danou úřednici, která hrubým způsobem porušila práva garantovaná Ústavou ČR a současně nepostupuje v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, konkrétně § 55 odst. 5. Pokud si necháte líbit toto jednání, pak si vás vyhodnotí jako slabého a pravděpodobně prohrajete. Zákon sice porušily úřednice, ale není pravděpodobné, že byste se později domohl nějaké nápravy. Svá práva si musíte hlídat sám, státní instituce tu nejsou od toho, aby vaše práva bránily. Právě naopak.