Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Pochod za ukradené děti se konal dne 28. října 2016, aby upozornil na stav v naší společnosti, která toleruje porušování i základních práv dětí a rodičů. Práva dětí neporušují jen jednotliví lidé, ale celé instituce, jako jsou soudy, odbory sociálně-právní ochrany dětí a další instituce.

Pochod za ukradené děti se konal dne 28. října 2016, aby upozornil na stav v naší společnosti, která toleruje porušování i základních práv dětí a rodičů. Práva dětí neporušují jen jednotliví lidé, ale celé instituce, jako jsou soudy, odbory sociálně-právní ochrany dětí a další instituce.

Pochod začal v 10 hodin v horní části Václavského náměstí pod sochou sv. Václava, kde promluvilo několik řečníků o právu dětí na oba rodiče a o snahách rodičů pečovat o své děti. Řečníci poukazovali na to, že řada institucí by sice měla chránit práva dětí a pomáhat rodinám, ale ve skutečnosti velice často naopak poměry v rodinách ještě více zhoršují svými necitlivými a nekompetentními zásahy do práv dětí i práv rodičů, což leckdy vede k obrovským osobním tragédiím. Proslovy řečníků byly prokládány hudbou v podání písničkáře Pepy Nosa.

Po ukončení proslovů na Václavském náměstí, se zastánci práv dětí, pochodem přesunuli na Staroměstské náměstí, kde ještě několika proslovy celou akci ukončili pod Staroměstským orlojem.