Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

§ 856 Občanského zákoníku

Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti.

Komentář

Toto ustanovení více méně nic neříká. Dítě má totiž určitá práva ještě před narozením (např. povolení násilné přerušení těhotenství pouze do určité doby od početí). Čeká republika podepsala smlouvu o právech dítěte, která praví cituji:
"Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve." Konec citace. 

Za zletilost se i v Česku považuje hranice 18 let. Za určitých okolností může být rozhodnuto, že zletilosti dosáhne dítě dříve, než v 18-ti letech.

Zde je potřeba zdůraznit, že vyživovací povinnost k dítěti nemusí končit dnem, kdy dítě dosáhne zletilosti (většinou 18-ti let). Více naleznete v § 859.

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.