Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

§ 890 Občanského zákoníku č. 89/2012

Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.

Komentář

Zdánlivě naprosto jednoznačná formulace, která vypadá tak, že se snad nedá ani vyložit jinak. Omyl, často je vykládána zcela jinak, než jak ji zákonodárce zapsal do zákona.
Zákon vychází z logiky, že rodiče mají právo na informace o svých dětech. Rodiče mají rodičovskou odpovědnost vycházející mj. i z § 858 Občanského zákoníku. Poskytovat informace druhému rodiči bezesporu patří mezi rodičovské odpovědnosti. To samozřejmě platí i po rozvodu manželství, jelikož faktické rodičovství se rozvodem neukončuje. Potud je vše jednoznačné, alespoň v teoretické, tj. právně fiktivní rovině.

Jak je to v praxi

Problém nastává v okamžiku, kdy je dítě svěřeno do výlučné péče pouze jednoho z rodičů (v drtivé většině případů do péče matky). Druhého rodiče (převážně otce) soudce pouze oprávní brát si dítě tak čtyři dny za měsíc za účelem tzv. styku (kdo v této souvislosti přišel na termín „styk“, by zasloužil…). Tím soudce fakticky degraduje druhého rodiče po pozice podřadného a méněcenného rodiče. Oficiálně to každý soudce popře, ale již ta formulace o oprávněnosti styku otce s dítětem, je více než výmluvná a nenechá nikoho na pochybách, že rodiče si prostě nejsou rovni. Odstavený otec je oprávněn pouze k omezenému styku. Rodič, kterému dítě bylo přiděleno (většinou matka) to logicky musí pochopit jako nadřazenou roli. Proč by nadrodič měl informovat méněcenného rodiče? To bleskne hlavou většině soudem určených nadrodičů. Velice často to takto berou i soudy a OSPODy. Naplno to ale říci nemohou, tak většinou používají kouzelnou formulku „otcové mají právo zjišťovat si informace sami“. Tím sdělují, že druhý rodič je diskriminován, ale nesdělí to otevřeně.

Co proti tomu dělat

Musíte trvat na poskytování informací od toho rodiče, kterému bylo dítě přiděleno. OSPODy i soudy na vás budou možná koukat jako na vrahy, ale vytrvejte. Dítě má právo na péči obou rodičů a není možné pečovat o dítě bez informací o něm. Nenechte se obelstít podvodným tvrzením OSPODů a soudů, že když můžete pátrat po informacích, tak druhý rodič není povinen vám tyto informace předávat. Rodič povinen je a musíte ho donutit tuto povinnost plnit. Pokud nebudete trvat na rovnosti mezi oběma rodiči, pak se nesmíte divit tomu, že s vámi budou (soud, OSPOD, matka…) jednat, jako s méněcenným rodičem i méněcenným člověkem.

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.