Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.