Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Prosím vás dotaz: smím na ústním jednání své odpovědi, výroky číst z připraveného listu? Děkuji

Odpověď

Záleží, zda chcete odpověď podle toho, jak by to mělo být, nebo podle toho, jak to v praxi opravdu chodí. Odpovím vám obě varianty.

kid

Jak by to mělo být

Soudy jsou tu teoreticky od toho, aby řešili spory, zjišťovaly vinu a ukládaly tresty za trestné činy proti společnosti, případně chránili práva té části obyvatelstva, která je slabší, jako např. děti. Pokud by toto výše napsané byla pravda, pak samozřejmě každý občan by měl mít právo obrátit se na soud a žádat ho o činnost popsanou výše. Zda se na soud obrátí ústně nebo písmeně by nemělo hrát vůbec žádnou roli. Práva občana vychází z toho, že je občan. Nejsou mu přidělena pouze za určitých podmínek. Není to tak, že občan řečník, má více práv než občan, který na veřejnosti hovořit neumí. Řečník není právně nadřazen plachému občanovi. Pokud by toto bylo v zákoně napsáno, tak by se právní teoretici mohli zbláznit. Z toho důvodu je naprosto nemyslitelné, aby soudce nutil plachého občana hovořit bez podkladů. Tím by soudce hrubým způsobem porušil lidská práva občana, nemluvě o tom, že by se zachoval jako hulvát a porušil by práva i základní elementární slušnosti. Je to stejně absurdní, jako nutit občana svou výpověď zpívat, když zpívat neumí. Tak jako není žádnému občanovi uložena povinnost zpívat, tak mu nikdo neukládá ani povinnost být výborným řečníkem u soudu.        

Jak je to v praxi

Bohužel teorie napsaná výše rozhodně není samozřejmá. Velice často je to v soudní praxi přesně obráceně, než by to mělo být. Řada soudců má ve zvyku narušovat průběh jednání třeba i tím, že diktují svědkům, nebo účastníkům jednání to, jak mají hovořit, co mají používat za podklady apod. Velice často soudci srážejí jak účastníky, tak i svědky tím, že jim zakazují dívat se do svých textových poznámek nebo sdělení soudu číst z papíru. V soudní síni můžete být ze strany soudců svědky i zesměšňování a urážení všech přítomných. Toto porušování zákonů i základních pravidel slušného chování ale nic nemění na protizákonnosti takového jednání ze strany soudců. Každý občan má svá práva garantovaná zákonem. Jedno z těchto práv je také domáhat se svých práv u soudu, soudu vznášet argumenty a soud je povinen se s těmito argumenty vypořádat.

Co s tím, když vás soudce bude šikanovat

Oznamte soudu, že výpověď budete číst, jelikož nejste řečník a není vám známo, že by plaší lidé ze zákona přicházeli o svá práva. Pokud vaše právo soudce zamítne, přečtěte mu, že žádáte o zapsání do protokolu, že vám soudce upřel právo vyjádřit se před soudem způsobem, který zákon nezakazuje a který je pro vás jediný možný. Pak soudci předejte předpřipravený papír s takovouto formulací a trvejte za zařazení do spisu s přiděleným číslem listu. Současně oznamte, že sodní jednání je diskriminační a další průběh považujete za nelegitimní a neuznáváte ho. Klidně se posaďte a už nic neříkejte. Proti rozhodnutí se klidně odvolejte, že nebyla respektována práva účastníků řízení, jelikož soudce nerespektoval základní lidská práva. Na jednání soudce si podejte stížnost k předsedovi příslušného soudu.

Proč tak drsně? Občan České republiky není otrok. Otrokem se stane až v okamžiku, kdy si nechá kálet na hlavu. To, že umíte psát není nic nelegálního a to, že čtete soudci svůj předpřipravený postoj není urážka soudu. Soudce žije z vašich daní a při svém platu je povinen vydržet poslech čteného textu. Taková oběť to pro něj není. Pokud se soudce bude snažit podrážet vám nohy a zesměšňovat vás, že nejste řečníkem, tak si to nenechte líbit. Pokud si to líbit necháte, stanete se jeho otrokem a jeho oblíbenou zábavou bude kálet vám na hlavu. Jestli se neumíte bít za svá práva, tak si k soudu jdete jen pro zotročení. To tam ani nechoďte. Pokud vás tam pozvou jako svědka, tak je mlčte a culte se. Budete možná za pitomce, ale ne za otroka. 

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.