Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje chování OSPODů jak těch na městských úřadech, tak i krajských. Jená se o:

Zákon č. 359/1999 Sb.