Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

  1. Poručník odpovídá za řádné plnění své funkce a podléhá stálému dozoru soudu.
  2. Poručník se ujímá své funkce dnem jmenování.
  3. Do devadesáti dnů po svém jmenování předloží poručník soudu soupis jmění dítěte; soud může tuto lhůtu na žádost poručníka prodloužit, nejdéle však o šedesát dnů.