Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Přestaňte šířit poplašné zprávy!

šíření poplašné zpráva

Tímto vyzýváme Vládu ČR, ministry Vlády, vládní úředníky, hygieniky, novináře a další osoby, které se dopouštějí šíření poplašné zprávy o nebezpečnosti viru SARS-CoV-2, aby neprodleně ukončili své protiprávní jednání a nezpůsobovali ve společnosti paniku.

Trestní zákoník 40/2009 Sb. § 357 stanoví mj. cituji:

Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (konec citace).

Zpráva o nebezpečnosti viru SARS-CoV-2 na zdraví člověka není podložena žádnými důkazy, tudíž je nepravdivá. Šiřitelé poplašných zpráv zcela ignorují fakta – např. úmrtnost populace v porovnaní se stejným obdobím za poslední roky, kdy se úmrtnost letos nijak nezvýšila – a na místo faktů šíří nepravdivé informace, např. o tom, že armáda v Itálii odvážela plná nákladní auta mrtvol, což se prokázalo jako novinářská fáma. Osoby a instituce se i nadále snaží vyvolávat ve veřejnosti paniku a hysterii, k čemuž cíleně falšují informace. Konkrétně:

  • Uvádějí čísla úmrtí s virem SARS-CoV-2 v těle, ale nikoli počet lidí, kteří zemřeli v důsledku na virus SARS-CoV-2 respektive na nemoc COVID-19. Tím zcela úmyslně započítávají i ta úmrtí, která s virem SARS-CoV-2 naprosto vůbec nesouvisí. Toto jednání je úmyslné a naplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy.
  • Uváděná čísla nakažených vůbec neodpovídají realitě. Např. u chřipky se za nakaženého považoval pouze ten člověk, který se projevoval jako nemocný. Tedy sám navštívil lékaře s tím, že má projevy nemoci. Testy na čínský vir se zcela úmyslně provádějí i lidem, kteří nemají vůbec žádné příznaky nemoci, což je v medicíně naprosto ojedinělý jev. Tato metodika vyrábění čísel byla úmyslně vytvořena za účelem šíření poplašné zprávy, a tudíž také naplňuje skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy.
  • Osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu neporovnávají mezi sebou viry a nemoci srovnatelného typu. Tedy neporovnávají např. čínský vir s viry chřipky, která se přenáší stejným způsobem. Pokud by tyto viry a onemocnění mezi sebou porovnali, pak by se ukázalo, že mezi jejich nebezpečností není příliš veliký rozdíl. Toto opomenutí může být způsobeno nekompetentností daných osob, což rozhodně neplatí pro hygieniky, virology, imunology…, kteří veřejnost přesvědčují o své odbornosti v oblasti virů. U odborníků se také jedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu, jelikož jednají úmyslně a v rozporu se svým vzděláním.
  • Šiřitelé poplašných zpráv uvádějí občany hromadně v omyl, když jim tvrdí, že podomácku vyrobená rouška je ochrana proti virům, přičemž ještě před nedávnem tvrdili, že rouška proti virům nechrání vůbec. Svůj názorový obrat nepodložili žádným argumentem, natož seriózní vědeckou studií. Na stranu druhou osoby důvodně podezřelé ze spáchání trestného činu neinformují občany o rizicích a zdravotních komplikacích, která mohou nastat při dlouhodobém omezování dýchání. Tyto úmyslně šířené lži mají negativní dopad na zdraví obyvatelstva.
  • Vytváření chaosu a nesrozumitelnosti v nařízeních vyvolává společenský neklid.
  • Právní úkony jsou činěny v rozporu s právním systémem ČR, ale jsou obyvatelstvu nepravdivě předkládány jako závazné.

V souvislosti s probíhající trestnou činností tímto vyzýváme orgány činné v trestním řízení (Policii ČR, státní zastupitelství a soudy), aby bez zbytečného odkladu zahájili úkony nezbytné k zastavení protiprávního jednání. Víme, že Ministerstvo zdravotnictví zcela vychytrale zbavilo soudce, státní zástupce… povinnosti nosit roušky při výkonu své profese, avšak domníváme se, že zástupci zákona budou sledovat nejen zájmy své, ale také zájmy obyvatelstva, z jehož peněz pobírají své platy. Navíc pachatelé trestných činů ohrožují také jejich rodinné příslušníky včetně dětí.

Po nezbytných úkonech vedoucích k zastavení trestné činnosti šíření poplašných zpráv, dále vyzýváme orgány činné v trestním řízení, aby zahájili vyšetřování dalších zločinů páchaných pod „kouřovou clonou“ poplašných zpráv. Převážně půjde o hospodářskou trestnou činnost, zejména korupci a klientelismus.

Tuto výzvu prosím šiřte dál, aby se k příslušným lidem dostala v co nejhojnějším počtu, protože síla je v množství. Mlčící a lhostejní lidé jsou nejvděčnějšími oběťmi trestné činnosti.

Související články

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu.