Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

Jak se bránit, pokud vás budou chtít pokutovat za nenošení roušky

police 869216 1920 1

Nařízení nosit roušky je právně vydáno Ministerstvem zdravotnictví. NENÍ to vydáno jako zákon. Listina základních práv a svobod, která je vedle ústavy nejsilnějším právním dokumentem jasně říká ve čl. 4:

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod
Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. (konec citace)

Fakt, že ministerstvo nemá zákonné právo takto mohutným způsobem zasahovat do práv občanů už konstatoval soud rozsudkem ze dne 23.04.2020 sp.zn. 14 A 41/2020.

Postup při řešení údajného přestupku nenošení roušky

Pokud vás někde zastaví hlídka policie ČR nebo městské policie za to, že nemáte roušku, tak jim bez obav předložte doklady totožnosti. U dětí stačí třeba průkazka do autobusu. Oznamte jim, že s přestupkem nesouhlasíte, jelikož neporušujete žádný zákon. Pokud s přestupkem nesouhlasíte, tak vám policista (strážník MP) nesmí na místě vystavit pokutu. Musí věc předat do správního řízení hygienické stanici. NIC policistovi (strážníkovi MP) NEPODEPISUJTE, ale jednejte s nimi zdvořile, korektně a slušně. Jsou to lidé jako vy a zločinný systém se snaží lidi proti sobě poštvat. Nedělejte radost mocichtivým šmejdům nehádejte se. Slušně policistovi oznamte, že jestli se mu s tím chce zbytečně papírovat, tak ať si poslouží.

Pokud policista oznámení pošle – myslím, že mnoho z nich se na to vykašle – tak hygienické stanice pro obrovskou přetíženost (na takovou situaci rozhodně nejsou připravené) se k řešení vaší záležitosti dostanou až za mnoho let u mnoha případů vůbec nikdy. Hysterie je nepříjemná, ale nikdy ne nekonečná. Za nějakou dobu bude doba covidí jen trapnou minulostí s dozvukem obecného otřesu důvěry v dnešní formální autority.

Pokud by se hygienická stanice k řešení vašeho případu přesto dostala, tak argumentujte nezákonností nařízení, které už do té doby bude asi soudem stejně zrušené, a to i zpětně. Pokud by ale úředníci byly rychlejší než F1 a věc by projednali velice rychle (už to zní divně), tak argumentujte krajní nouzí.

Krajní nouze je stav, kdy můžete porušit zákon a dopustit se přestupku či trestného činu za situace, kdy hrozí nebo trvá větší nebezpečí, než před kterým nás chrání zákon. Nebezpeční, před kterým nás má chránit nezákonné nařízení Ministerstva zdravotnictví do dnešního dne nebylo nijak specifikované i přes to, že na to bylo spoustu času. Naopak dýchání vašeho vlastního CO2 a s tím spojené nedostatečné okysličení vašeho mozku a současně enormní zátěž vaší psychiky mohli ohrozit vaše zdraví i bezpečnost vašeho okolí, pokud byste zkolabovali. Je na správním orgánu (hygienické stanici) aby dokázali, že toto nebezpečí nehrozilo. Neumím si představit, jak by to zpětně hygienici dokazovali. Jsou to úředníci, a ne váleční lidožrouti. Napálí pokutu dobrákům a drzé lidi nechají na pokoji. Chtějí svůj plat a nějak přečkat dobu v zaměstnání.

Pokud by vám ani krajní nouzi neuznali, nechte si jako svědka předvolat pana Romana Prymulu imunologa, který je zmíněn v  tomto článku iDnes z roku 2009, jež vysvětluje, že se nikdy neprokázala žádná účinnost roušek proti virům.    

Přeji vám mnoho zdraví a spoustu čerstvého vzduchu. Nenechte si nahnat strach z virů, zákonů ani mocichtivých chudáčků.

Související články