Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Přidali jsme významnou sekci webu, která se jmenuje "Jak na to". Účelem je zveřejňovat zde články s radami souvisejícími s různými životními situacemi. První částí je grafické zobrazení praktik používaných opatrovnickým soukolím.