Chovejme se k dětem tak, jak bychom chtěli, aby se ony chovaly k nám, až my budeme potřebovat pleny

Vyplňte dotazník týkající se výživného a pomozte všem zjistit jak jsou na tom ostatní. Dotazník zde, výsledky zde.

police 275875 640

Dobrý den,

musím mít na demonstraci roušku? Může mě policista nařídit nasadit si roušku na demonstraci proti rouškám? Může mi policista uložit pokutu, pokud si na demonstraci nenasadím roušku?

Děkuji za odpověď

Odpověď

NE nesmíte si žádným způsobem na demonstraci zakrývat obličej. Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím stanoví:

§ 7

(4) Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.

(konec citace)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 13. 10. 2020 protiprávně ukládá plošnou povinnost zakrývat si dýchací cesty, ale jen v uzavřených prostorách. Demonstrace se koná v otevřeném prostoru. I kdyby opatření Ministerstva zdravotnictví nařizovalo zakrýt si obličej ve venkovním prostoru, tak zákon je nadřazený opatřením kteréhokoli Ministerstva.

Existuje ještě Opatření ministerstva Zdravotnictví ze dne 23. září 2020 týkající se zákazu shromažďování. Ten se ale v odst. 1. písm. b) nevztahuje na shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., tudíž se na demonstraci nesmí vztahovat. Je to tak uděláno úmyslně. Vir samozřejmě zákony nečte, ale organizátoři demonstrací by se mohli obrátit na soud, kterému by si nezbylo nic jiného než konstatovat, že Ministerstvo porušuje zákony, když vydává takováto nezákonná opatření.     

Předpokládáme však, že instituce i policie budou zákony porušovat. To je v dnešní korona šílené době čím dál tím častější. Takže ano může se stát, že vás policista bude nutit, abyste porušil zákon. Jeho jednání zaznamenejte nahrávkou na mobilní telefon i se služebním číslem policisty. Na Slovensku si však policisté služební čísla z výstroje odstranili, aby se zpětně ztížilo rozpoznávání, který z policistů porušoval zákony. Patrně jim to nařídilo velení, takže na policisti se nezlobte, plní jen rozkazy. Je na vás, zda budete respektovat zákony i proti nezákonnému postupu policie, nebo se podřídíte policejní nezákonné zvůli, pokud by nastala. Ze zákona máte právo vzdorovat policistovi, který porušuje zákon. V praxi počítejte s nějakými podlitinami, pokutou, případně vaším trestním stíháním. Lze silně pochybovat, že by GIBS v tomto případě šel proti policii.

S uloženou pokutou nesouhlaste a nechte si ji poslat do správního řízení. NIC nepodepisujte. Ve správním řízení se odvolejte na to, že jste respektoval zákon a policista se vás snažil donutit zákon porušit. Více jak se bránit proti nezákonnému nařízení nošení roušek naleznete zde.